Φωνή της Χαλκιδικής 07-09-30 Αρ. Φύλλου 21

Κωδικός Πόρου: 00315-111685
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-09-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτική τράπεζα, δάνεια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-09-30 Αρ. Φύλλου 21
Ονομασία αρχείου: foni-07-09-30-21.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.12 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.