Φωνή της Χαλκιδικής 07-02-36 Αρ. Φύλλου 91 (145)

Κωδικός Πόρου: 00315-111161
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 07-02-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Βενιζέλος, στασιαστές
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 07-02-36 Αρ. Φύλλου 91 (145)
Ονομασία αρχείου: foni-07-02-36-91-(145).pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.28 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.