Φωνή της Χαλκιδικής 06-12-36 Αρ. Φύλλου 134 (178)

Κωδικός Πόρου: 00315-11826
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-12-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαλκιδική, ύπαιθρος, μάγος, τραπεζίτης, εμβολιασμός, οπωροφόρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-12-36 Αρ. Φύλλου 134 (178)
Ονομασία αρχείου: foni-06-12-36-134-(178).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.93 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.