Φωνή της Χαλκιδικής 06-07-30 Αρ. Φύλλου 12

Κωδικός Πόρου: 00315-111694
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 06-07-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: έγκλημα, Ορμύλια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 06-07-30 Αρ. Φύλλου 12
Ονομασία αρχείου: foni-06-07-30-12.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.89 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.