Φωνή της Χαλκιδικής 05-10-30 Αρ. Φύλλου 25

Κωδικός Πόρου: 00315-111681
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-10-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: επαρχιακά ταμεία, Ταξιάρχης, δημοτική γλώσσα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-10-30 Αρ. Φύλλου 25
Ονομασία αρχείου: foni-05-10-30-25.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.55 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.