Φωνή της Χαλκιδικής 05-05-35 Αρ. Φύλλου 50 (104)

Κωδικός Πόρου: 00315-111420
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-05-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Φασιανός, λύσσα, έρανος, Κονδύλης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-05-35 Αρ. Φύλλου 50 (104)
Ονομασία αρχείου: foni-05-05-35-50-104.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.09 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.