Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-36 Αρ. Φύλλου 99 (153)

Κωδικός Πόρου: 00315-111153
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-04-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δάκος, μεταλλεία Βάβδου, ακτήμονες, Επανομή
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-36 Αρ. Φύλλου 99 (153)
Ονομασία αρχείου: foni-05-04-36-99-(153).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.13 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.