Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-31 Αρ. Φύλλου 51

Κωδικός Πόρου: 00315-111655
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 05-04-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: νομάρχης, στρατιωτική θητεία, Αργυλίδης, συγκοινωνία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 05-04-31 Αρ. Φύλλου 51
Ονομασία αρχείου: foni-05-04-31-51.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.77 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.