Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-35 Αρ. Φύλλου 77 (131)

Κωδικός Πόρου: 00315-111306
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-11-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δημοψήφισμα, αποτελέσματα, βασιλεία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-35 Αρ. Φύλλου 77 (131)
Ονομασία αρχείου: foni-04-11-35-77-(131).pdf
Μέγεθος αρχείου: 5.10 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.