Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-34 Αρ. Φύλλου 24 (78)

Κωδικός Πόρου: 00315-111447
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-11-34
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Πρωτοδικείο Χαλκιδικής, υλοτομία, Νέα Καλλικράτεια
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-11-34 Αρ. Φύλλου 24 (78)
Ονομασία αρχείου: foni-04-11-34-24-78.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.12 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.