Φωνή της Χαλκιδικής 04-10-36 Αρ. Φύλλου 125 (179)

Κωδικός Πόρου: 00315-111094
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-10-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: χωρικοί, Γαλλία, ΔΕΘ, Πρεβώ, δενδρομικά, άρτος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-10-36 Αρ. Φύλλου 125 (179)
Ονομασία αρχείου: foni-04-10-36-125-179.pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.89 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.