Φωνή της Χαλκιδικής 04-05-30 Αρ. Φύλλου 3

Κωδικός Πόρου: 00315-111703
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 04-05-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αρχαία Όλυνθος, Αγροτική, τράπεζα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 04-05-30 Αρ. Φύλλου 3
Ονομασία αρχείου: foni-04-05-30-3.pdf
Μέγεθος αρχείου: 7.08 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.