Φωνή της Χαλκιδικής 03-08-30 Αρ. Φύλλου 16

Κωδικός Πόρου: 00315-111690
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-08-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: διδασκαλική, συνέλευση, καθαριότητα, χωρικά, απόπειρα, αυτοκτονία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-08-30 Αρ. Φύλλου 16
Ονομασία αρχείου: foni-03-08-30-16.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.58 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.