Φωνή της Χαλκιδικής 03-02-35 Αρ. Φύλλου 37 (91)

Κωδικός Πόρου: 00315-111433
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 03-02-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: δασικοί συνεταιρισμοί, Παλαιοχώρι, ειρηνοδικείο, γυμνάσιο Πολυγύρου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 03-02-35 Αρ. Φύλλου 37 (91)
Ονομασία αρχείου: foni-03-02-35-37-91.pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.04 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.