Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-36 Αρ. Φύλλου 116 (170)

Κωδικός Πόρου: 00315-111135
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-08-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Δέας, Κασσάνδρα, Φούρκα, σεισμοπαθείς, Ιερισσός, ελονοσία, Καρατζιοβάλης, γεωργοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-08-36 Αρ. Φύλλου 116 (170)
Ονομασία αρχείου: foni-02-08-36-116-(170).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.41 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.