Φωνή της Χαλκιδικής 02-06-35 Αρ. Φύλλου 54 (108)

Κωδικός Πόρου: 00315-111416
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-06-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: βασιλεία, λαϊκό κόμμα, εκλογικά τμήματα, Πολύγυρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-06-35 Αρ. Φύλλου 54 (108)
Ονομασία αρχείου: foni-02-06-35-54-(108).pdf
Μέγεθος αρχείου: 9.71 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.