Φωνή της Χαλκιδικής 02-02-36 Αρ. Φύλλου 90 (144)

Κωδικός Πόρου: 00315-111162
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 02-02-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες, Βενιζελικοί, εκλογές, αποτελέσματα, Βασιλικός, Χρηστίδης, Κονδύλης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 02-02-36 Αρ. Φύλλου 90 (144)
Ονομασία αρχείου: foni-02-02-36-90-(144).pdf
Μέγεθος αρχείου: 11.38 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.