Φωνή της Χαλκιδικής 01-09-35 Αρ. Φύλλου 67 (121)

Κωδικός Πόρου: 00315-111316
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-09-35
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μουδανιά, σεισμοπαθείς, Θεοδοσίου
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-09-35 Αρ. Φύλλου 67 (121)
Ονομασία αρχείου: foni-01-09-35-67-(121).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.37 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.