Φωνή της Χαλκιδικής 01-06-30 Αρ. Φύλλου 7

Κωδικός Πόρου: 00315-111699
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-06-30
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Παλαμίδης, Παλιούρι, Ανθεμούντας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-06-30 Αρ. Φύλλου 7
Ονομασία αρχείου: foni-01-06-30-7.pdf
Μέγεθος αρχείου: 6.87 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.