Φωνή της Χαλκιδικής 01-03-36 Αρ. Φύλλου 94 (148)

Κωδικός Πόρου: 00315-111158
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-03-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: ελιές, δάση, βασιλική δικτατορία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-03-36 Αρ. Φύλλου 94 (148)
Ονομασία αρχείου: foni-01-03-36-94-(148).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.86 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.