Φωνή της Χαλκιδικής 01-02-31 Αρ. Φύλλου 42

Κωδικός Πόρου: 00315-111664
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-02-31
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γρίπη, φυματίωση, Σταυρός
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-02-31 Αρ. Φύλλου 42
Ονομασία αρχείου: foni-01-02-31-42.pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.20 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.