Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-36 Αρ. Φύλλου 85 (139)

Κωδικός Πόρου: 00315-111167
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ν. Γεροχρίστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 01-01-36
Εκδότης: Ν. Γεροχρίστος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: πρόεδροι, ευχές, Παζιώνης
Φάκελος φυσικού αρχείου: Εφημερίδες


Φωνή της Χαλκιδικής 01-01-36 Αρ. Φύλλου 85 (139)
Ονομασία αρχείου: foni-01-01-36-85-(139).pdf
Μέγεθος αρχείου: 10.43 MBytes


Περιγραφή:

Ευχαριστούμε τον κ.Χρίστο Γεροχρίστο για την παραχώρηση του πλήρους αρχείου των εφημερίδων.

Επιλέξτε το αρχείο για ανάγνωση.