Το απαλλοτριωτόν των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων των ιερών μονών της χερσονήσου του Άθω

Κωδικός Πόρου: 0048-11188
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1971
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: καταστατικό χάρτου, εκποίηση ακινήτων, άγιο όρος, αγιορείτικο δίκαιο, διατάξεις, εσωτερικοί κανονισμοί
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

H μελέτη του Στέφανου Κότσιανου «Το απαλλοτριωτόν των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων των ιερών μονών της χερσονήσου του Άθω», εκδόθηκε το 1971 στη Θεσσαλονίκη.

Στη μελέτη αυτή ο Στέφανος Κότσιανος, ως νομικός πραγματεύεται το ζήτημα της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του Αγίου Όρους, τα οποία βρίσκονται εκτός της χερσονήσου του Άθω. Μέσα στις σελίδες της τεκμηριώνει νομικά, παραθέτοντας τα αντίστοιχα νομοθετήματα, την άποψή του ότι η απαλλοτρίωση των εκτός Αγίου Όρους περιοχών δεν εντάσσεται στον ίδιο νόμο με αυτή των περιοχών εντός.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.