Σωφρονιστική Επιθεώρησις 1952 - Αγροτικά σωφρονιστικά καταστήματα εν Ελλάδι

Κωδικός Πόρου: 0048-11186
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1952
Εκδότης: Σωφρονιστική Επιθεώρησις
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αγροτικά, φυλακές, οργάνωση, ύπαιθρος, Γαλλία
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Η μελέτη του Στέφανου Κότσιανου με τίτλο «Αγροτικά σωφρονιστικά καταστήματα εν Ελλάδι» δημοσιεύτηκε στη διμηνιαία έκδοση «Σωφρονιστική Επιθεώρησις», στο πρώτο τεύχος των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 1952. Σε αυτήν, ο Στέφανος Κότσιανος πραγματεύεται το ζήτημα των αγροτικών φυλακών, το γεγονός ότι πλήθος κρατουμένων σε αυτές δεν ανήκουν στον αγροτικό χώρο και συνεπώς τα αγροτικά αυτά σωφρονιστικά καταστήματα δεν δύναται να λειτουργήσουν σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκαν, ο οποίος ήταν η παροχή αγροτικής εργασίας από τους κρατούμενους. Ο συγγραφέας παραθέτει προτάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, προκειμένου να βελτιωθεί το γενικότερο σωφρονιστικό σύστημα, ξεκινώντας από τις αγροτικές φυλακές.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.