Η συμμετοχή της Χαλκιδικής στην επανάσταση του 1878

Κωδικός Πόρου: 0048-11194
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1973
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Επανάσταση, 1878, Παπαναστασίου, Λασπόπουλος, Μαρκόπουλος, Συκιώτης, Παλαμήδης, Καϊρης, Κότσιανος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο «Η συμμετοχή της Χαλκιδικής στην επανάσταση του 1878» εκδόθηκε το 1973 στη Θεσσαλονίκη.

Στην επανάσταση του 1878 η «Μακεδονική Επιτροπή», η οποία ιδρύθηκε από Μακεδόνες που έμεναν στην Αθήνα, ανέλαβε την εξέγερση των κατοίκων της Χαλκιδικής. Το βιβλίο αποτυπώνει τους αγώνες που έγιναν, καθώς και τα σχέδια της επιτροπής που παρακινούσε τον αγώνα. Παρουσιάζονται ακόμη οι κινήσεις, τα τυχόν λάθη που έγιναν, αλλά και τη σημασία αυτής της εξέργεσης, η οποία βοήθησε σημαντικά στην απελευθέρωση της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Άρτας τρία χρόνια αργότερα.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.