Η ιατρική ευθύνη Αστική Ποινική Β' Έκδοση

Κωδικός Πόρου: 0048-11197
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1977
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: αρχαίο δίκαιο, ιατρικά θέματα, ποινικά ζητήματα, ιατρική ευθύνη, διατριβή, Κότσιανος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο «Η ιατρική ευθύνη Αστική Ποινική Β' Έκδοση» εκδόθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη έκδοση είχε δημοσιευτεί το 1956 και καθώς ο Κότσιανος παρακολουθούσε την εξέλιξη της ιατρικής, έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει στη συγγραφή και του δεύτερου τόμου.

Στη διατριβή του αυτή ασχολείται με το θέμα της ποινικής επιστήμης και της ευθύνης των γιατρών. Η πρόοδος της επιστήμης και η αύξηση του αριθμού των ιατρών, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανταγωνισμού και την τάση να χάσει την έννοιά του, ως κοινωνικό λειτούργημα. Ο Κότσιανος παραθέτει τα νομοθετήματα που επιβάλουν κυρώσεις στους ασκούντες το ιατρικό επάγγελμα σε περιπτώσεις λαθών και παραλήψεων. Το βιβλίο συμπλήρωσε κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας για το εν λόγω θέμα, ενώ για την εποχή του αποτέλεσε έναν χρήσιμο οδηγό όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για τους πολίτες που επιθυμούσαν να μάθουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση αντιεπιστημονικής συμπεριφοράς κάποιου γιατρού.