Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική στα 1793

Κωδικός Πόρου: 0048-11192
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1951
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γάλλος, πρόξενος, Cousinery, ταξίδι, κουζινερί, Κότσιανος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Tο βιβλίο «Ένα ταξίδι στη Χαλκιδική στα 1793» ανήκει στον βουλευτή Χαλκιδικής Στέφανο Αθανασίου Κότσιανο, εκδόθηκε στην Αθήνα το 1951 και περιέχει αποσπάσματα από τη διάλεξη του συγγραφέα στην Αρναία Χαλκιδικής στις 13 Μαΐου 1951. Το βιβλίο αναφέρεται στις εντυπώσεις και τις κρίσεις του Γάλλου πρόξενου Θεσσαλονίκης Esprit-Marie Cousinéry.

Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία της Μακεδονίας και ειδικότερα της Χαλκιδικής όπως τα έχει αποτυπώσει ο Cousinéry στο έργο του “Uoyage dans la Macedoine (Ταξίδι δια μέσου της Μακεδονίας)”, το οποίο πραγματοποίησε το 1793, και το εξέδωσε στο Παρίσι το 1828. Ως πρόξενος της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη επί 20 χρόνια, είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έρευνα και μελέτη για την ιστορία της περιοχής.

Η Χαλκιδική

Στο έργο αυτό αναφέρεται η προέλευση του ονόματος της Χαλκιδικής, η οποία παλιότερα έφερε και την ονομασία «επί Θράκης». Ο λόγος ήταν γιατί αρχικά οι κάτοικοί της προέρχονταν από την περιοχή της Θράκης, στην οποία και ανήκε. Αργότερα, οι βασιλείς της Μακεδονίας την συμπεριέλαβαν στο Μακεδονικό Κράτος. Το όνομα «Χαλκιδική» οφείλεται στους πολλούς αποίκους από την Χαλκίδα Ευβοίας, ενώ μια δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι προέρχεται από την αφθονία της περιοχής σε πολύτιμα μέταλλα και ιδίως σε χαλκό.

Το ταξίδι το Γάλλου πρόξενου στη Χαλκιδική ξεκίνησε από την Γαλάτιστα, προχώρησε προς τη Λίμνη Βόλβη, πέρασε από την Αρναία, την οποία αναφέρει ως "Λιαρίγκοβη" και τα μεταλλεία αργύρου που υπήρχαν στην περιοχή, και περιηγήθηκε στα υπόλοιπα Μαντεμοχώρια. Στην περιήγησή του αναφέρει τον Ίσβορο, τη σημερινή Στρατονίκη Χαλκιδικής και παραθέτει ιστορική αναφορά στην Άκανθο, ενώ ανακαλύπτει και τα ερείπια της αρχαίας πόλης με το όνομα «Ουρανόπολη», πάνω στην οποία έχει χτιστεί η σημερινή Ουρανούπολη Χαλκιδικής.

Ο Πολύγυρος

Στο έργο του κάνει ακόμη αναφορά στις πειρατικές επιδρομές που δεχόταν η περιοχή και εξηγεί έτσι το λόγο που πολλά χωριά μεταξύ των οποίων και ο Πολύγυρος, ήταν χτισμένα σε χαμηλό υψόμετρο, ώστε να μην είναι ορατά από τη θάλασσα. Ο Πολύγυρος στο σύγγραμμα του Γάλλου αναφέρεται ως «Πολύγερος».

Το μήνυμα του βιβλίου

Ο Στέφανος Κότσιανος μέσα από την αφήγησή του αυτή προσπαθεί να παρακινήσει τις αρχές για κινητοποίηση στην περιοχή της Χαλκιδικής, ώστε να προχωρήσουν σε ανασκαφές που θα φέρουν στο φως την πλούσια ιστορία της. Ακόμη, στο σύγγραμμα του Cousinéry, παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της περιοχής και την πορεία της μέσα στα χρόνια.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.