Αρμενόπουλος 1971 - Το απαλλοτριωτόν των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων

Κωδικός Πόρου: 0048-11184
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Στέφανος Αθανασίου Κότσιανος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1971
Εκδότης: Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
Η γλώσσα του περιεχομένου:
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Άθως, καταστατικό Αγίου όρους, μονές, άρθρα, περιουσία, ιερός κανόνας
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το μηνιαίο έντυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμενόπουλος» στην έκδοση του Απριλίου 1971, δημοσίευσε τη μελέτη του Στέφανου Κότσιανου «Το απαλλοτριωτόν των εκτός του Αγίου Όρους κειμένων ακινήτων των ιερών μονών της χερσονήσου του Άθω», η οποία εκδόθηκε το 1971 στη Θεσσαλονίκη.

Στη μελέτη αυτή ο Στέφανος Κότσιανος, ως νομικός πραγματεύεται το ζήτημα της απαλλοτρίωσης των ακινήτων του Αγίου Όρους, τα οποία βρίσκονται εκτός της χερσονήσου του Άθω. Μέσα στις σελίδες της τεκμηριώνει νομικά, παραθέτοντας τα αντίστοιχα νομοθετήματα, την άποψή του ότι η απαλλοτρίωση των εκτός Αγίου Όρους περιοχών δεν εντάσσεται στον ίδιο νόμο με αυτή των περιοχών εντός.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.