Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 37-38

Κωδικός Πόρου: 0049-112049
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1982-1983
Εκδότης: Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γλωσσάριο, Πολύγυρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Στη συλλογή του Στέφανου Κότσιανου υπάρχουν και τα τεύχη 37-38 της περιοδικής έκδοσης της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής «Χρονικά της Χαλκιδικής» των ετών 1982-83. Τα τεύχη αυτά περιλαμβάνουν το «Γλωσσάρι του Πολυγύρου», το οποίο περιέχει πλήθος λέξεων και ιδιωματισμών της περιοχής, όπως τις είχε καταγράψει ο Φίλιππας Τάσιος, ως γνώστης και μελετητής των γλωσσικών ιδιωμάτων.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.