Χρονικά της Χαλκιδικής, τεύχος 15-16

Κωδικός Πόρου: 0049-117177
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1968
Εκδότης: Εκδόσεις Μαίανδρος
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: γλωσσάριο, Πολύγυρος
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Στη συλλογή του Στέφανου Κότσιανου υπάρχουν και τα τεύχη 15-16 της περιοδικής έκδοσης της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής «Χρονικά της Χαλκιδικής» του έτους 1968. Τα τεύχη αυτά περιλαμβάνουν τα «Λαογραφικά Αρναίας» του Μαυρουδή Παπαθανασίου τυπωμένα από τον εκδοτικό οίκο Μ. Τριανταφύλλου Θεσσαλονίκης, ενώ παρατίθεται κατάλογος λέξεων και εκφράσεων που περιέχονται σε αυτά από το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.