Χαλκιδική Ιστορία - Γεωγραφία

Κωδικός Πόρου: 0049-112238
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Δημήτριος Δ. Ζαγκλής
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1956
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαλκιδική, Ιστορία, Γεωγραφία, 1912, αρχαία χρόνια, χάρτης χαλκιδικής, μεταλλεία, Άγιον όρος, επανάσταση, φωτογραφίες
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Ο συγγραφέας, έπειτα από την εγκατάστασή του στη Χαλκιδική το 1954, ως διευθυντής των Μεταλλείων Κασσάνδρας και αφού έγινε γνωστό ότι ασχολήθηκε με τη συγγραφή της Ιστορίας και Γεωγραφίας της Μακεδονίας, του ζητήθηκε να συγγράψει ξεχωριστό τόμο για την περιοχή της Χαλκιδικής. Κατά τη συγκέντρωση των στοιχείων διαπίστωσε ότι ενώ υπήρχε πλούσια ιστορική δράση της περιοχής, αυτή δεν είχε αποτυπωθεί, όπως θα έπρεπε σε συγγράμματα και γι’ αυτό το λόγο δέχθηκε την πρόταση των κατοίκων και προχώρησε στη συγγραφή του βιβλίου αυτού.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.