Το ωραίον και ο αισθητικός πολιτισμός

Κωδικός Πόρου: 0049-112087
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Β.Α.Καλογεράς
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1968
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Άλλα συγγράμματα, 0049-112087
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο αφορά στη διάλεξη του γυμνασιάρχη Β.Α. Καλογερά στις 10 Μαρτίου 1968 στο Δήμο Λαγκαδά. Ο Δήμος Λαγκαδά την εποχή εκείνη οργάνωσε μια σειρά διαλέξεων, με σκοπό την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής για τα γεγονότα των τελευταίων τριάντα ετών και την πρόληψή από τον κίνδυνο εξόντωσης του έθνουςαπό τον σλαβισμό.Η ομιλία έχει ως σκοπό να δώσει αισθητική τροφή, κατά τον ομιλητή, παρουσιάζοντας και αναλύοντας την έννοια του ωραίου καθώς και τις διάφορες μορφές του, ενώ παρουσιάζει και την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αισθητικού πολιτισμού για την πατρίδα.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.