Συνοπτική επισκόπησις Νομού Χαλκιδικής και έκθεσις πεπραγμένων έτους 1965

Κωδικός Πόρου: 0049-112130
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Αναστάσιος Ρήγας
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1966
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: οικονομία, πληθυσμός, συγκοινωνία, τουρισμός, μετανάστευση, παιδεία, πεπραγμένα νομού
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία του Νομού Χαλκιδικής το 1965 όπως τα έχει αποτυπώσει ο Αναστάσιος Ρήγας, Νομάρχης Χαλκιδικής.

Στην έκθεση αυτή αναφέρεται η θέση, ο πληθυσμός και η εδαφική έκταση του Νομού, ενώγίνεται και εκτεταμένη αναφορά στην οικονομία του τόπου. Ακόμη παρουσιάζεται το οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο και το σύνολο των υπηρεσιών του Νομού, όπως οικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας κ.α. ενώ υπάρχει αναφορά και στον τουρισμό της περιοχής. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται αναλυτικά με τη βοήθεια πινάκων.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.