Πολεμικαί Αναμνήσεις

Κωδικός Πόρου:
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ι. Σ. Αλεξάκης
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1967
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: 1912, 1913, πόλεμοι, Κρήτη, Μακεδονία, απελευθέρωση, τάγμα Κρητών
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο περιγράφει τους ελληνικούς απελευθερωτικούς αγώνες από το 1912 έως το 1913, ενώ αναφέρεται στο ανεξάρτητο τάγμα των κρητών, καθώς και στη σχέση μεταξύ Κρήτης και Μακεδονίας.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.