Μηνιαίον δελτίον του εν Κωνσταντινούπολει Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Κωδικός Πόρου: 0049-112198
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1944 - 1945
Εκδότης: Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Μηνιαίο Δελτίο, Εμπορικό επιμελητήριο
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το μηνιαίο δελτίο του ελληνικού εμπορικού επιμελητηρίου στην Κωνσταντινούπολη. Αφορά το μήνα Δεκέμβριο του 1901.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.