Η Ηρωική Κασσάνδρα

Κωδικός Πόρου: 0049-112228
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Παναγιώτης Στάμου
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1961
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Στάμου, ηρωική, Κασσάνδρα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου, η μελέτη που παρουσιάζει σε αυτό αποτελεί συνέχεια δύο προγενέστερων μελετών του, οι οποίες είναι «Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας και πρώην Μελενίκου Ειρηναίος (1864-1945)» του 1949 και η «Σύνοψις των υπέρ της Εευθερίας ηρωικών της Χαλκιδικής αγώνων» του 1954. Η μελέτη λοιπόν αυτή, ως συμβολή στην ιστορία της Χαλκιδικής, καθώς η Κασσάνδρα αποτελεί τη σπουδαιότερη περιοχή της, παρουσιάζει ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία της περιοχής.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.