Η γνωριμία μας με τη Χαλκιδική

Κωδικός Πόρου: 0049-112152
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Άγνωστος
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1976
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Κυπαρίσσης, Χαλκιδική, χαλκιδικιώτικα μασάλια, ευτράπελα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας του βιβλίου Β.Κυπαρίσσης προσπαθεί να αποδείξει την σκωπτική διάθεση των Χαλκιδιωτών μέσα από ευτράπελα και κωμικά.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.