Η φαρμακευτική χλωρίς της Χαλκιδικής

Κωδικός Πόρου: 0049-112179
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Παύλος Χαριστός
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1969
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαριστός, φαρμακευτική χλωρίδα, φυτά, βότανα
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο αναφέρεται στη φαρμακευτική χλωρίδα της Χαλκιδικής, δηλαδή στα φυτά της που εμφανίζουν θεραπευτικές ιδιότητες. Στη μελέτη αυτή του συγγραφέα Παύλου Χαριστού παρουσιάζονται 334 είδη φυτών, με την επιστημονική τους ονομασία στα λατινικά, αλλά και την αντίστοιχη ελληνική. Ακόμη, σε αρκετά από αυτά αναγράφεται και η τοπική τους ονομασία.Ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά τις θεραπευτικές ιδιότητες κάθε φυτού, όπως τις έχει καταγράψει η Ιατροφαρμακευτική επιστήμη ή όπως έχουν καταγραφεί από τη χρήση τους από τους κατοίκους του τόπου.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.