Φιλοσοφικαί μελέται

Κωδικός Πόρου:
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Νικόλαος Α. Χαριστός
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1964
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαριστός, τρίπους,ναυσιφάνους,Ηράκλειτος,αποσπάσματα, έννοια σιωπής, Πυθαγόρειοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού πραγματοποιεί μέσα από τις σελίδες του μια μελέτη σε τρία διαφορετικά φιλοσοφικά έργα που θεωρεί ότι χρήζουν περαιτέρω ανάλυση. Τα έργα αυτά είναι:

·Ο Τρίπους του Ναυσιφάνους

·Αποκατάστασις Αποσπασμάτων Ηρακλείτου

Η έννοια της σιωπής εις τους Πυθαγόρειους


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.