'Εθιμα και τραγούδια του γάμου Βάβδου Χαλκιδικής

Κωδικός Πόρου: 0049-112181
Συγγραφέας ή Δημιουργός: Ιωάννης Π. Παπαγεράκης
Ημερομηνία Δημιουργίας: 1960
Εκδότης: Δήμος Πολυγύρου
Η γλώσσα του περιεχομένου: Ελληνικά
Σχέση: Δεν έχει δηλωθεί σχέση για το συγκεκριμένο τεκμήριο
Λέξεις κλειδιά: Χαριστός, τρίπους,ναυσιφάνους,Ηράκλειτος,αποσπάσματα, έννοια σιωπής, Πυθαγόρειοι
Φάκελος φυσικού αρχείου: Βιβλία
Περιγραφή:

Το βιβλίο περιλαμβάνει μια συλλογή από έθιμα και τραγούδια του γάμου «Βάρδου». Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 110 δημοτικά τραγούδια, παραδόσεις, παραμύθια έθιμα και τοπωνύμια διαφόρων χωριών της Χαλκιδικής. Η συγκέντρωση και ταξινόμησή τους έγινε σύμφωνα με τις επιστημονικές κατευθύνσεις που περιέχονται στο βιβλίο «Στιλπ. Κυριακίδου, Ελληνική λαογραφία», αλλά και σε άλλα έργα. Από τη συλλογή ξεχωρίζει το υλικό της συλλογής που ανήκει στο Βάρδο και κυρίως τα δημοτικά τραγούδια του ορεινού αυτού χωριού.


Μπορείτε να διαβάστε τον πόρο αυτό είτε να τον μεταφορτώσετε πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.